• IZGRADNJA SPORTSKOG IGRALIŠTA UZ PLANINARSKI DOM

  • Na vrhu Mitikas - visok 2918 m

Nakon nekoliko uspješnih akcija na infrastrukturi oko doma, napokon je krenula i izgradnja igrališta.

Nastavak izgradnje igrališta

Osmočlana ekipa PD Ćusine je 28.08.2015 u ponoć krenula na petodnevnu ekspediciju u pravcu Bugarske tačnije Musala ( 2925 m. n. v . )

Musala ( 2925 m. n. v . )

P.D. Ćusine Jajce domaćin najvećeg okupljanja planinara Bosne i Hercegovine u toku kalendarske godine.

DANI PLANINARA BIH, JAJCE 2015

14. novembra 2014. su otpočeli radovi na pripremi terena za izgradnju igrališta na planinarskom domu Ćusine...

IZGRADNJA SPORTSKOG IGRALIŠTA UZ PLANINARSKI DOM